מעגלי תעסוקה

מעגלי תעסוקה

    תכנית תעסוקה מוגנת בקהילה המאפשרת לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותיתאו לאנשים על רצף האוטיזם להשתלב כמשוקמים במרכזים הקהילתיים של החברה למתנסים ברחבי הארץ בהתאם למקום מגוריהם. 

    במסגרת התכנית אנו משלבים את המשוקמים במרכזים הקהילתיים בכל הארץ במגוון תחומים. השילוב הוא פרטני על פי יכולתו תפקודו ותחומי העניין של כל משוקם.

    אפשרויות השילוב מגוונות בהתאם לרצונו יכולתו והמסגרות הקיימות
    במרכז הקהילתי וברשות.

    קהל היעד: בוגרים המוכרים באגף הרווחה מש"ה או אוטיזם.