שירות לאומי צרכים מיוחדים

שירות לאומי צרכים מיוחדים

     מעטפת שירות לאומי צרכים מיוחדים

    מטרות התכנית : הכנת צעירים בשלב השירות הלאומי להשתלבות בחברה לאחר השירות. 

    קבוצות הצעירים המשרתים בשירות הלאומי נפגשות אחת לשבועיים במרכזים הקהילתיים להדרכה, קבלת מידע והתנסות בתכנים הקשורים בשילוב בתעסוקה, מיצוי זכויות, קישורים חברתיים ועוד.