אודות

תכנית מעגלים הינה רשת מועדונים חברתיים לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והנמכה קוגניטיבית המתגוררים בקהילה או במסגרות דיור. במסגרת הפעילות חווים המשתפים מגוון פעילויות פנאי וחברה.

קהל היעד: בוגרים, גיל 21+, עם מוגבלות שכלית התפתחותית והנמכה קוגניטיבית 
המתגוררים בקהילה בבית הוריהם או במסגרות הדיור. 

מטרות התכנית: 
• מתן מענה מגוון לשעות הפנאי והעשרת פעילות לאוכלוסיות היעד על מנת לשפר את רווחתם האישית והחברתית. 
• יצירת חיבורים ושילובים בין קבוצות המגיעות למרכז הקהילתי ובין האוכלוסייה עם מוגבלות, במטרה להרחיב את מעגלי ההכרות ולשנות סטיגמות בחברה. 
• שילוב אוכלוסיות עם מוגבלות בפעיות חברתית קהילתית כדי לאפשר להם לתרום לקהילה ולחוש חלק בלתי ניפרד ממנה.

המשתתפים נפגשים מספר פעמים בשבוע לפעילות חברתית וחוגים בהם ניתן דגש על פיצוח והקניית מיומנויות חברתיות תמיכה וליווי לשילוב בקהילה והעצמה